Ɔfrɛ a Wɔde Yɛ Adwuma Apk

v1.0.41
Android版 5.0 and up
類別 行動
語言能力 English
開發者 Activision Publishing, Inc.
97.04% (541 等級)

下載

描述

Call of Duty yɛ adeyɛ agoru a eye sen biara. Saa agodie yi ne agodie a agye din sen biara wɔ adeyɛ agodie ahorow mu. Nneɛma pii wɔ hɔ a ɛfa adeyɛ ho a wubetumi anya wɔ saa agodie yi mu. Agorudi ahorow pii wɔ hɔ a wubetumi adi a wuntua hwee. Ɛsɛ sɛ wopaw w’akode wɔ saa agoru yi mu. Wubetumi anya akode pii wɔ agoru no mu.

Sɛnea ɛbɛyɛ a saa agodie yi bɛyɛ anigye kɛse no, nnipa ahorow ne nwoma ahorow wɔ hɔ a wubetumi anya wɔ saa agoru yi mu. Ɛsɛ sɛ wubue skins no nyinaa kwa wɔ saa game yi mu. Wubetumi anya nneɛma no nyinaa bere a woanya bi kwa awie no.

Dɛn na Call of Duty APK kyerɛ?

Call of Duty APK yɛ saa agodie yi a ɛyɛ gyinapɛn. Nneɛma pii wɔ saa agodie yi mu a enni saa nkyerɛase yi mu. Sɛ wopɛ sɛ wode saa nneɛma no di dwuma a ɛsɛ sɛ wotɔ. Nya saa agodie yi.

Dɛn na Call of Duty Premium APK kyerɛ?

Call of Duty Premium APK yɛ version a wubetumi anya hacks pii ama saa agodie yi. Wubetumi atwe saa nkyerɛase yi kwa. Nneɛma foforo bi wɔ hɔ a wubetumi anya wɔ saa nkyerɛase yi mu. Wubetumi anya saa nneɛma yi mu anigye.

Dɛn ne Nneɛma a ɛwɔ Call of Duty Premium APK no mu?

Agodie Akwan a Wɔde Di Dwuma

Wɔ saa agodie yi mu no, agodie mode ahorow wɔ hɔ a wubetumi anya. Nneɛma pii wɔ hɔ a wɔfa so di agoru yi. Wubetumi ne wo nnamfo nso abɔ saa modes yi. Wubetumi anya saa modes yi nkutoo wɔ saa agodie yi mu kwa.

Drones a Wɔde Di Dwuma

Wɔ saa agodie yi mu no, wubetumi nso anya drones. Wubetumi de saa drones yi adi dwuma wɔ saa agodie yi mu. Nneɛma pii wɔ saa drones yi mu a wubetumi de adi dwuma atia w’atamfo wɔ saa agoru yi mu. Eyinom yɛ nea wontua hwee sɛ wobɛkɔ agoru no mu.

Akode Bebree a Wɔde Di Dwuma

Akode ahorow wɔ saa agoru yi mu. Wubetumi anya akode no nyinaa kwa. Akodeɛ a wobɛtumi ahunu wɔ saa agodie yi mu nyinaa wɔ tumi ne ɔsɛeɛ dodoɔ. Wubetumi eyinom wɔ game modes ahorow mu.

Nwoma & Nkyerɛwde

Nnipa ahorow ne wɔn honam ani hwɛbea ahorow wɔ hɔ. Wubetumi nso ahu akode ahorow nwoma wɔ saa agoru yi mu. Wubetumi anya saa nwoma yi kwa wɔ agoru no mu.

Ranking Nhyehyɛe a Wɔde Di Dwuma

Nhyehyɛe bi nso wɔ hɔ a wɔde di dwuma wɔ saa agodie yi mu. Nneɛma bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wunya na ama woanya dibea a ɛkorɔn sen biara wɔ saa agoru yi mu.

Nya Akatua

Wubetumi anya akatua ahorow wɔ dibea biara so. Eyinom ne akatua pɔtee a ɛsakra bere a bere kɔ so no. Wubetumi anya akatua pii kwa.

Dɛn na Ɛyɛ Foforo wɔ Call of Duty Premium APK mu?

Ɔfasuo mu Hack

Wɔ premium version a ɛwɔ saa game yi mu no, wubetumi anya saa wallhack yi kwa. Sɛ wowɔ saa hack yi a wotumi hu fa afasu no nyinaa mu. Ɛnyɛ den sɛ wubetumi ahu mmeae ne mmeae a w’atamfo de wɔn ho sie wɔ saa agoru yi mu nyinaa.

ESP

Wubetumi nso anya ESP. Eyi ne ade titiriw a ɛwɔ saa nkyerɛase yi mu. Wubetumi anya beae pɔtee a w’atamfo wɔ wɔ saa agoru yi mu. Eyi nkutoo ne ade a ɛboa wo ma wuhu beae pɔtee a wowɔ.

Aimbot na ɔkyerɛwee

Wubetumi nso anya aimbot feature no kwa wɔ saa agodie yi mu. Sɛ wowɔ saa feature yi a ɛnyɛ den sɛ wobɛbɔ atamfo no nyinaa agu. Sɛ wowɔ botae bɔne a ɛnde saa ade yi boa wo.

Sika a Anohyeto Nni Mu

Wubetumi nso anya sika a anohyeto nni mu wɔ saa nkyerɛase yi mu. Wubetumi de sika a anohyeto nni mu yi abue skins ahorow ama premium version of this action game kwa.

Dɛn Nti na Wonya Call of Duty Premium APK?

Sɛ wopɛ sɛ wonya nneɛma a ɛboro so wɔ saa agodie yi mu nyinaa kwa a, ɛnde ɛsɛ sɛ wunya saa nkyerɛase yi. Wubetumi anya saa nneɛma yi nyinaa kwa. Wubetumi anya saa premium version yi kwa na ɛnyɛ den.

Ɔkwan a Wɔfa so Twe Call of Duty Premium APK

Kɔ browser biara a ɛwɔ wo mobile so na klik search bar no so.
Kyerɛw agoru no din na hwehwɛ.
Twe fi link no so na bue fael no.
Klik install option no so na fa game no gu mobile no so.
Wo agodie no ayɛ krado sɛ wobɛbɔ kwa.

Awie

Call of Duty APK yɛ adeyɛ agoru a eye sen biara a wubetumi adi wɔ wo android mfiri so. Wubetumi anya High-quality graphics nyinaa wɔ saa game yi mu kwa. Sɛ wopɛ sɛ wunya premium features nyinaa a ɛwɔ saa game yi mu a, ɛnde ɛsɛ sɛ wunya premium version no kwa.

常見問題

Q. So yebetumi atwe agoru a wɔfrɛ no Call of Duty APK no wɔ android mfiri ahorow so?

Yiw, wubetumi atwe saa agoru yi kwa wɔ android mfiri ahorow so.

Q. Sɛnea wobɛnya aimbot afã no kwa wɔ saa agodie yi mu Call of Duty APK?

Wubetumi anya saa nneɛma yi wɔ agoru no premium version no nkutoo mu.

圖片

Ɔfrɛ A Wɔde Yɛ Adwuma ApkƆfrɛ A Wɔde Yɛ Adwuma ApkƆfrɛ A Wɔde Yɛ Adwuma ApkƆfrɛ A Wɔde Yɛ Adwuma ApkƆfrɛ A Wɔde Yɛ Adwuma ApkƆfrɛ A Wɔde Yɛ Adwuma Apk

影片

註釋