TFT Apk v13.13.5170270 Nsɛm a Wɔka Kyerɛ

v13.22.5411765
Android版 Android 4.0.3
類別 戰略
語言能力 English
開發者 Inc, Riot Games
99.84% (5142 等級)

下載

描述

TFT Apk yɛ awesome casual ne adventure game a wode wo ho bɛhyɛ mu sɛ woanya ahoɔden sɛnea ɛsɛ sɛ wudi nsɛnnennen pii ho dwuma na wo nso ɛsɛ sɛ wo ne atamfo no ko. Ɛsɛ sɛ woda kuw adwuma a eye sen biara adi sɛ wopɛ sɛ wudi yiye a.

TFT Apk yɛ agodie a ɛyɛ hu a ɛnyɛ den sɛ wobɛbɔ wɔ wo Android mfiri so. Wubetumi nso adi agoru no wɔ wo PC so na ɛnyɛ den sɛ wubenya anigye kɛse.

Dɛn na TFT Apk no kyerɛ?

TFT Apk yɛ ɔko agodie a ɛyɛ hu a ɛsɛ sɛ wo ne Dragons ko na ɛsɛ sɛ wo nso yɛ akuw akɛse ma wo ho. Ɛsɛ sɛ wohwɛ hu sɛ wobɛbɔ agoru no bere a wowɔ wo nnamfo anaa intanɛt so Gamers no efisɛ ɛsɛ sɛ woyɛ akuw wɔ ha. Enti hwɛ hu sɛ wobɛbɔ agoru no bere a wowɔ intanɛt so no.

Dɛn na ɛkyerɛ sɛ of TFT Apk?

TFT Apk wɔ version kɛse bi a wubetumi de adi dwuma sɛ wopɛ sɛ wunya sika a anohyeto nni mu a. Wowɔ ahofadi sɛ wubenya akode pii saa na wubetumi de akode no nyinaa adi dwuma de anya anigyede a edi mũ. Wubetumi nso abue nkyerɛwde foforo na wubetumi ayɛ wo akuw no wɔ ɔkwan pa so.

Dɛn ne Nneɛma a ɛwɔ TFT Apk no mu?

Nya Anigye sɛ Wobɛkyekye Wo Kuw no

Nya anigye sɛ wobɛkyekye wo kuw no bere a wufi ase di saa agoru yi no. Wubetumi anya anigye pii bere a wote pɔnkɔ so wɔ nnipa ahorow mu kɔ wo kuw no mu na afei wobom yɛ adwuma de kuw adwuma a eye sen biara kyerɛ no.

Nya Anigye sɛ Wobɛsɔ Wo Nnamfonom mpoa

Wubetumi nso anya anigye sɛ wode agodie a ɛyɛ nwonwa bɛsɔ wo nnamfo ahwɛ. Wubetumi anya hokwan kɛse a ɛnyɛ den sɛ wobɛsɔ wo nnamfo ahwɛ sɛnea ɛbɛyɛ a wobetumi abɛka wo ho wɔ agoru no mu na afei wo ne wɔn adi agoru.

Di agoru ne Old Dragons kwa

Wubetumi nso ne Dragons dedaw no adi agoru kwa koraa wɔ saa agoru yi mu. Wubehu Ɔtweaseɛ dedaw ne tetefo pii a ɛsɛ sɛ wode di agoru.

Nya Kuw a Ɛyɛ Paara Ma Wo Ho

Ɛsɛ sɛ wohwɛ hu sɛ wode kuw no mufo a wɔyɛ papa sen biara bɛhyɛ wo kuw no mu sɛnea ɛbɛyɛ a wubetumi awie sɛ wubenya kuw a eye sen biara a ɛwɔ agoru no mu. Enti nsɛe wo ho da wɔ su pa ho.

Boaboa Agumadibea ne Akode Pii ano

Wubetumi aboaboa akode ne agoprama ahorow pii ano wɔ saa agoru yi mu. Wowɔ hokwan kɛse sɛ sɛ wopɛ sɛ wode akode ka wo nneɛma a woaboaboa ano ho a, ɛnde wubetumi adi saa agoru yi bere nyinaa. Agumadibea ahorow a ɛyɛ nwonwa pii wɔ hɔ na w’ani begye agoru no ho ankasa efisɛ mmeae a ɛyɛ fɛ ahyɛ mu ma.

Kɔ so Nkɔanim Ranks

Wubetumi anya anigye wɔ dibea ahorow a ɛrekɔ soro no mu sɛnea wunyaa osuahu wɔ saa agodie yi mu no. Wubenya anigye pii bere a wokɔ so ma wo dibea kɔ soro wɔ agoru no mu no.

Dɛn na Ɛyɛ Foforo wɔ TFT Apk no mu?

Pro Nneɛma a Wɔabue

Wubetumi anya pro features no koraa a wɔabue. Sɛnea ɛte wɔ ha wɔ saa agodie yi mu no enhia sɛ wohaw wo ho sɛ wubetua sika wɔ biribiara ho koraa.

Levels a Ɛnni Anohyeto

Wubetumi nso anya levels a anohyeto nni mu wɔ saa agodie yi mu. Wowɔ ahofadi sɛ wubenya anigye wɔ level ahorow pii mu sɛnea wopɛ. Levels no renwie da na w’ani begye bere a worefi Level biako so akɔ foforo so bere a worenya ɔhaw kɛse no.

Sika a Anohyeto Nni Mu

Wubetumi nso anya sika a anohyeto nnim a wontua hwee koraa. Enti gye w’ani pii bere a worenya sika pii no. Sɛ wode saa sika yi bue nneɛma a ɛyɛ anigye pii na wubetumi adi agoru no wɔ ɔkwan pa so.

Nya Free fi Ads mu

Wubetumi nso anya ahofadi afi aguade ho dawurubɔ ahorow a ɛkɔ so ba wɔ agoru no mu nyinaa mu.

Dɛn Nti na Wonya TFT Apk?

Ɛsɛ sɛ wotwe agoru no efisɛ saa agoru yi wɔ adeyɛ ne anigyede pii. Nnipa a wɔn ani gye saa agodie yi ho no de wɔn ho ahyɛ mu ma enti wɔnnɔ foforo biara. Wobɛtumi abɔ akuo na wobɛtumi ne wo nnamfo nso adi agorɔ na woagye w’ani.

Ɔkwan a Wɔfa so Twe TFT Apk

Sɛ wopɛ sɛ wotwe Superb application yi a, ɛnde nea edi kan no ɛsɛ sɛ wo ma option of unknown resources no yɛ adwuma. Ɛno akyi no wobɛtumi akɔ Google Chrome kɛkɛ na wobɛtumi afiri hɔ atwe saa application yi afiri wɛbsaet a ɛfata so. Wubetumi ahyɛ application no na afei wowɔ ahofadi sɛ wode bedi dwuma.

Awie

TFT Apk yɛ agodie a eye sen biara a ɛsɛ sɛ wodi efisɛ ha na wubetumi anya osuahu pii wɔ adventures ne thrills. Agorudi no bɛma woakɔ so akyekyere wo na sɛ wufi ase di agoru pɛ a ɔkwan biara nni hɔ a wobɛfa so asan aba. Ɛsan nso sua wɔ ahunmu a ɛyɛ ade kɛse foforo.

常見問題

Q. So ɛnyɛ den sɛ wobɛtwe TFT Apk?

Yiw, TFT Apk yɛ mmerɛw yiye sɛ wobɛtwe.

Q. So metumi abɔ TFT Apk wɔ me android tablet so?

Yiw, wubetumi abɔ TFT Apk wɔ wo android tablet so.

圖片

TFT Apk V13.13.5170270 Nsɛm A Wɔka KyerɛTFT Apk V13.13.5170270 Nsɛm A Wɔka KyerɛTFT Apk V13.13.5170270 Nsɛm A Wɔka KyerɛTFT Apk V13.13.5170270 Nsɛm A Wɔka Kyerɛ

影片

註釋